• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Dyrekcja szkoły, chóry szkolne Wiolinki oraz Crescendo serdecznie zapraszają na tradycyjny Koncert Majowy pt. „Piosenka jest dobra na wszystko“, który odbędzie się 17 maja 2024 o godzinie 17.00 w sali koncertowej Parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Trzyńcu.

 

Świetlica

Działalność naszej świetlicy

W naszej świetlicy obowiązuje plan tygodniowy, który warunkuje prawidłową realizację zadań  programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny. Wychowawcy świetlicy realizują zadania szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci. Świetlica jest miejscem, które przez kilka godzin dziennie ma dziecku zastąpić dom. Dlatego staramy  się stworzyć w świetlicy atmosferę zbliżoną do atmosfery rodzinnego domu, aby dziecko czuło się bezpiecznie, znalazło chwilę pożądanego spokoju, odrobinę indywidualnego zainteresowania.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia zadań domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci. Sale świetlicy wyposażone są w  zabawki, gry, puzzle, TV, magnetowid, magnetofon, 4 komputery, odtwarzacz CD, X-box, stepmanię, airhockey, przybory do prac plastycznych, które pozwalają na prowadzenie różnorodnych zajęć, rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających im miłe, ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu.   

Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone wg tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów. Obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, regionie i ojczyźnie. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówimy o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku. Organizujemy zajęcia uczące współżycia w grupie, kultury codziennej, szacunku dla innych, zabawy pogłębiające wiedzę, pogadanki tematyczne.

Zajęcia w świetlicy mają zupełnie inną formę pracy niż zajęcia szkolne, przedszkolne lub kółka zainteresowań. Czynności  przebiegają dobrowolnie, nieprzymusowo.

W świetlicy szkolnej przebywają dzieci w różnym wieku, z różnymi problemami i posiadające różne zdolności, dlatego trudno jest zachęcić wszystkie dzieci do działania i sprawić, aby dla każdego z nich poszczególne zajęcia były atrakcyjne i ciekawe.

Wyznajemy  zasadę NIC NA SIŁĘ i codziennie w naszej pracy się do niej stosujemy. Jeżeli dziecko jest zmęczone lub nie ma ochoty brać udziału w zajęciach, to nie należy je do tego zmuszać, gdyż przyniesie to odwrotny skutek.  

Zajęcia w świetlicy to nie obowiązkowa lekcja. Często zdarza się, że podczas prowadzonych zajęć dzieci dołączają w trakcie ich trwania, gdyż dochodzą do wniosku, że jednak chcą brać w nich udział, temat z czasem je zainteresował lub zmęczenie odczuwane wcześniej już przeszło.

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty